سوالات متداول

برای نمایش پاسخ بر روی سوال یا بر روی دکمه پاسخ کلیک نمایید.

1- برای ثبت نام در سامانه سماح چه مدارکی لازم هست؟
پاسخ

داشتن گذرنامه بامیزان اعتبار اعلام شده از سوی ستاد اربعین

2- هزینه ثبت نام چه مقدار می باشد؟
پاسخ

اگر ثبت نام توسط خود شخص انجام گیرد مبلغ 220000ریال می باشد و اگر ثبت نام توسط دفاتر خدمات زیارتی انجام پذیرد مبلغ 250000 ریال می باشد.

3- ثبت نام اتباع سایر کشورها چگونه است؟
پاسخ

ثبت نام زایرین اتباع خارجی توسط دفاتر کفالت اتباع خارجی که زیر نظر اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور می باشند انجام می شود لذا زایرین محترم اتباع می بایست به این دفاتر مراجعه نمایند.

4- آیا در هنگام ثبت نام می توانم هر مرزی را برای خروج از کشور انتخاب نمایم؟
پاسخ

خیر- مرزها بر اساس سهمیه استانها از قبل تعریف شده و شما فقط می توانید از بین مرزهای نمایش داده شده انتخاب نمایید.

5- شرایط انصراف در سامانه سماح به چه صورت می باشد؟
پاسخ

زایرین گرامی تا 48 ساعت قبل از تاریخ اعزام که خود مشخص نموده اند می توانند انصراف خود را ثبت نمایند.

6- بازگشت وجه پس از ثبت انصراف چگونه می باشد؟
پاسخ

پس از حدود یک هفته بعد از ثبت انصراف، پیامکی برای شما ارسال می گردد و پس از دریافت پیامک با در دست داشتن کارت ملی باید به یکی از شعب بانک ملی مراجعه و وجه انصراف خود را دریافت نمایید.

7- آیا برای اعزام گروهی حتماً باید به صورت گروهی ثبت نام کرد؟
پاسخ

خیر شما می توانید به صورت انفرادی ثبت نام کرده و با هماهنگی یکدیگر گروهی اعزام شوید.

©
srv-100- 0.0.0.0 - 0