شرایط ثبت درخواست

 

بسمه تعالی

به استحضار می رساند مهلت ثبت درخواست تسهیلات به پایان رسیده است.
بدیهی است به درخواست های ثبت شده از تاریخ 1401/06/27 به بعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.