تلفن پشتیبانی سامانه در استان ها

ردیف نام نام خانوادگی استان کد استان تلفن ثابت
1 داود اخوان کاشان 031 55431090-91
2 علیرضا منوچهر پویان فرانصاری مرکزی 086 33676800-900
3 سید علی اصغر موسوی بنامید خراسان رضوی 051 37248585
4 احمد سلیم مرادی چشمه چنار جوکار کهکیلویه و بویراحمد 074 33227117
5 سید اکبر طاهری لرستان 066 33239392
6 روح الله شاه ابراهیمی سمنان 023 33433434
7 مصطفی عموسلطانی اصفهان 031 36635417
8 محمد امین یاقوت خوزستان 061 33929370-72
9 مهدی آل آقا تهران 021 64512107
10 حسین حاجی محمدی رضایی آذربایجان غربی 044 33473182
11 محمد گران مایه گیلان 013 33664425
12 سیدرضا حسینی حسین آباد البرز 026 ۳۲۵۵۹۱۷۲
13 وحید حسینی حداد اردبیل 045 33744040
14 توحید یدالله نستوهی فیضی آذربایجان شرقی 041 34792923(داخلی102,103)
15 سید ناصر میرآئیز گلستان 017 32249680
16 مسعود ایمانیه فارس 071 32295707
17 سجاد قادری هرمزگان 076 33332811
18 حسین ویسه بوشهر 077 33326467
19 سعید محمدی فارسانی چهارمحال 038 32240801(داخلی15)
20 رضا کیخا سیستان 054 33233636
21 محمد علی علیرضا رشادی شوندی قم 025 37720018
22 کامران بهادر کرمان 034 32467030
23 سید سعید سیاه پوش قزوین 028 33652512
24 هیوا شاه محمد نژاد کردستان 087 33224285
25 محمد حسن صنعتی خراسان جنوبی 056 32420022-32424410
26 بهزاد تیموری ایلام 084 33331010
27 محمد رسول شجاع شبانکاره خراسان شمالی 058 32249333
28 حسن جعفری مازندران 011 33348755
29 مجتبی ذبیحی همدان 081 38331650
30 عبدالحمید عالی زنجان 024 33410034-35
31 سید علی محمد حسینی پور یزد 035 38277000(داخلی4)
32 اسلام محمودی کرمانشاه 083 38249745(داخلی101)