پشتیبان سیستم

ردیف استان نام و نام خانوادگی
( مدیریت حج و زیارت استان)
کد استان تلفن نام و نام خانوادگی
(شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان)
تلفن
1 آذربایجان شرقی یدالله فیضی 041 34792923-34792941 سجاد اسماعیل زاده 34428518
2 آذربایجان غربی شاهین مطیع حق شناس 044 33478979 محمد عابدی 32256960
3 اردبیل وحید حسینی حداد 045 33744042 توحید پور حاجب 33636312
4 اصفهان یوسفیان 031 6635416 علی اصغر عزیزان 35247665
5 البرز سید رضا حسینی-مهدی حسین پور 026 32559177-32559178 عبدالله عابدینی 32513722
6 ایلام بهزاد تیموری 084 33331010-33338217 محمد سعید آبرومند 33332023
7 بوشهر سالم آبادی-دهقان 077 33326467-33324508 مهدی رضایی بوشهری 7733331997
8 تهران مهدی آل آقا 021 64512109 حمید شاملو 66591903
9 چهار محال و بختیاری سعید محمدی فارسانی 038 32220900 داخلی 15 حسینعلی مهری 32253895
10 خراسان رضوی اکبر نژاد 051 37286688 محمد رضا سرخوش 37602566
11 خراسان جنوبی محمد حسن صنعتی 56 32424410 علی جلیلی 32449955-32449966
12 خراسان شمالی محمد رسول شجاع 085 32249385 سید حسن هاشمی 32249339
13 خوزستان صادق شرفی فرد 061 33929370-72 محمد علی ستایش کیا 33382321
14 زنجان 024 33410034-5 محمود کرمی 33366680-81
15 سمنان حمید کرم الدین 023 33433435 امید ولی پور 33349591-33349590
16 سیستان و بلوچستان سید محسن حسینی 054 33233636 محمد علی ابراهیمی 33233785
17 فارس مسعود ایمانیه 071 32295707 خخلیل برزگر 32344310
18 قم محمد علی رشادی-علیرضا خرم دل 025 37759727-37759726 عبدالحسین بلیلی-محسن قدیری 37708484-37708484
19 قزوین قادر علیزاده-سیدسعید سیاهپوش 028 33652502-5 داخلی های 4و2 قاسم حامدی 33653438
20 کرمانشاه اسلام محمودی 083 38249745-38249683 بهمن زارعی 38239388
21 کرمان کامران بهادر 034 32467030 امیر فلاح 32736107
22 کردستان هیوا شاه محمد نژاد 087 33244774 سید محمد ظاهر فرشادان 33249229
23 کهکیلویه و بویر احمد سید محسن قوامی نژاد 074 33220948 فاضل عباسی زاده 33234057
24 کاشان علیزاده-اخوان 031 55431090-91 حسین آلویی 55581777
25 گیلان حمید ساسانی 013 33664432 مسعود فقیر مومن سرایی 33332058
26 گلستان مهدی صفار 017 32222488 ابوالفضل یازرلو 32336736-32323732
27 لرستان مهدی کائیدی 066 33238588 میلاد گل میرزایی 33210549
28 مازندران مصطفی جعفری-علی نجفی -حسین میری 011 33344189-33348744-33348746 سید عسگری جمالی -مجتبی مهدوی 33344557-33347810
29 مرکزی نبی الله رستمی 086 33676700 سعید ابوترابی 33676600
30 هرمزگان سجاد قادری 076 33354035 سید عبدالحسین رضوی 32238713
31 همدان مجتبی ذبیحی 081 38331650 عباس ورمزیار 38274007
32 یزد علی اشرف 035 38275959 احمد ابراهیمی صدر آبادی 37260723

©
srv-245- 0.0.0.0 - 0