راهنمای ثبت نام در سامانه سماح98

(نسخه 3.1)

صفحه ورود

ثبت نام : متقاضی ضمن مطالعه نکات مربوطه و قبول شرایط با وارد کردن عبارت امنیتی و کلیک بر روی گزینه "شروع ثبت نام" وارد صفحه ثبت نام می شود.

شماره موبایل خود را جهت تایید وارد نمایید.

مرحله ثبت اطلاعات

در این مرحله میبایست اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام به صورت صحیح وارد شود .

تذکر : ثبت اعضای گروه در همین مرحله و بعد از ثبت سرگروه صورت میپذیرد،

پس از ثبت کلیه اعضای گروه دکمه­ی "ثبت و اضافه به لیست" کلیک شود.

پس از ثبت اطلاعات تمام اعضای گروه و ثبت اطلاعات تکمیلی دکمه ثبت و ادامه فرایند را بزنید تا به صفحه تایید اطلاعات و پرداخت هزینه هدایت شوید.

پس از پرداخت وجه و زدن دکمه تکمیل فرایند خرید به صفحه سامانه سماح بازگشته و اطلاعات پرداخت  کد پیگیری ، کد رهگیری و ... را مشاهده می نمایید.

در پایین صفحه دکمه های چاپ رسید ثبت نام وکارت زایر قرار دارد حتماً آنها را چاپ کرده و در طول سفر همراه خود داشته باشید.

دکمه ثبت اطلاعات تکمیلی نیز در پایین این صفحه هست در صورت تمایل آن را نیز تکمیل نمایید.

پیگیری وضعیت و ویرایش

جهت پیگیری وضعیت ویرایش ثبت نام باید از صفحه اول و قسمت ویرایش و پیگیری با ثبت کدملی سرگروه و شماره شناسنامه وارد شوید.

جهت ویرایش اطلاعات حتماً کد رهگیری ثبت نام را باید در اختیار داشته باشید.

 

 

©
srv-245- 0.0.0.0 - 0