تلفن پشتیبانی سامانه در استان ها

ردیف استان کد استان تلفن ثابت
1 سازمان مرکزی 021 64511
2 اردبیل 045 33744040-2
3 اصفهان 031 36635416
36619010
4 البرز 026 32559171-3
5 ایلام 084 33331010
6 آذربایجان شرقی 041 34792923 (داخلی102)
34792923 (داخلی103)
34792923 (داخلی112)
7 آذربایجان غربی 044 33473182
8 بوشهر 077 33324508
9 تهران 021 64512109
10 چهارمحال و بختیاری 038 32220900
11 خراسان جنوبی 056 32424410
32449876
32446969
12 خراسان رضوی 051 37248585
13 خراسان شمالی 058 32249333
32249382
14 خوزستان 061 33929370-1
15 زنجان 024 33410034-35
16 سمنان 023 33433435
17 سیستان و بلوچستان 054 33222817
18 فارس 071 32295980
19 قزوین 028 33652509
20 قم 025 37759579 37759726 (داخلی 2)
37759580 37759728 (داخلی 1)
37759576 37759729 (داخلی 3)
21 کاشان 031 55431090
22 کردستان 087 33224285-9
23 کرمان 034 32467030
24 کرمانشاه 083 38249745
25 کهکیلویه و بویراحمد 074 33227117
26 گلستان 017 32249679
27 گیلان 013 33664427-28
28 لرستان 066 33239392
29 مازندران 011 33348755
30 مرکزی 086 33676700 (داخلی 3)
31 هرمزگان 076 33354031-6
32 همدان 081 38331650
33 یزد 035 38277000 (داخلی 3)